QUY ĐỊNH

1.Quyền và nghĩa vụ của người đăng tin

a. Quyền hạn:

- Được đăng tin miễn phí trên diaocdothi.vn

- Được bảo mật thông tin thành viên

- Được hiển thị ngay trên trang chủ của diaocdothi.vn

b. Nghĩa vụ:

- Phải chị trách nghiệm về độ xác thực của thông tin và mục đích sử dụng

- Phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý của những thông tin bạn cung cấp.

- Không được có hành vi xâm hại, bôi nhọ, gây ảnh hưởng xấu tới quyền lợi của khách hàng và uy tín của website.

- Không được thay đổi, xóa, sao chép, mô phỏng, làm hư hại, xóa nội dung hoặc các phương tiện mà không thuộc quyền sở hữu của bạn.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của diaocdothi.vn

a. Quyền hạn:

- Là cầu nối hông tin giữa người đăng tin và người tìm kiếm thông tin

- Quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

- Toàn quyền thay đổi một hay nhiều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước. Treo hoặc khóa tài khoản nếu chúng tôi điều tra và kiểm chứng xác định rằng bạn đã mô tả không đúng sự thật thông tin đăng.

b. Nghĩa vụ:

- Chúng tôi sẽ cố gắng để kiểm soát thông tin trung thực, đồng thời cũng kiến nghị khách hàng tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao dịch.

- Không giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng và cũng không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng và tin đăng.

- Không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa người đăng tin và người tìm kiếm thông tin.

- Bảo mật thông tin thành viên, chỉ sử dụng thông tin thành viên trong phạm vi quyền hạn của mình.